Trang Chủ > Sổ sách kế toán > Phiếu xuất kho lơn

Phiếu xuất kho lơn

XK23

Cập Nhật: 16-10-2012 - Lượt xem: 1326  
 
  
Tên Sản phẩm : Phiếu xuất kho lơn
Giá :
Liên hệ : 0904.049.522

Sổ sách kế toán 1 liên

XK23: Phiếu xuất kho lớn


Một liên phải sử dụng giấy than

Màu sắc, kiểu dáng đa dạng phong phú, phù hợp với người tiêu dùng

Sản phẩm cùng loại:


HD13: Hóa đơn bán lẻ trung

PT13: Phiếu thu trung

PC13: Phiếu chi trung

XK13: Phiếu xuất kho trung

NK13: Phiếu nhập kho trung

HD23: Hóa đơn bán lẻ lớn

NK23: Phiếu nhập kho lớn


Sản phẩm của: van phong pham


Sản phẩm cùng loại
Hiển thị : ( 1 - 11 ) / 12